Moss kommune har sikret drift av kunstsnøanlegget ved årlig avsetning på langtidsbudsjettet på Kr. 1500000,-

På forsommeren var leder Ole Kristian Narmo, hovedtrener Stein Olsvik og undertegnede  i møte med kommunen for å  diskutere hvorledes vi kunne sikre en forutsigbar drift av kunstsnøanlegget.

2017-08-25
Hans Flaaten

Moss kommune har fra før en fast avsetning i budsjettet til Moss Skiklubb på

Kr. 150000,- pr. år.

Både  ordfører Tage Pettersen  og gruppeleder for Arbeiderpartiet Hanne Tollerud  var klare på at kommunen måtte bidra med årlige overføringer, slik at produksjon av snø, daglig løypekjøring og kontinuerlig prepping av barneskileikområdet ble ivaretatt.

Tage Pettersen og Hanne Tollerud har vært støttespillere fra aller første dag i planleggingsfasen i kunstsnøprosjektet. De og fikk med seg et samlet kommunestyret på å bevilge Kr 150000,- over langtidsbudsjettet.

Moss Skiklubb får altså per i dag Kr. 300000,- i overføringer fra Moss Kommune.

Styret i Moss skiklubb vil i all ærbødighet takke for det politikerne i Moss har bidratt med for at mossefolket skal få muligheten til å nyte skisportens gleder uten  å være avhengig av snø fra himmelen.

 

Hans Flaaten, Leder økonomikomiteen

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket