Ny æresmedlem i klubben

Per Anders Flesjø ble på årsmøtet utnevnt til æresmedlem. Han har innehatt en rekke ulike tillits verv og funksjoner i klubben opp gjennom årene. I tillegg har han også vært en ivrig og habil skiløper med deltakelse i en rekke turrenn.

2018-04-05
Ole Kristian Narmo

 

Per Anders har vært leder i OT, han har vært leder og medlem i hyttestyret og han har hatt flere perioder som styremedlem i hovedstyret.

Har et unikt engasjement og han er en som ser muligheter og kommer med ideer. Hans evne til faktisk også gjennomføre disse ideene og planene er noe klubben har nytt godt av. Han har en egen evne til å få med seg andre i arbeidet og han legger ned utallige dugnadstimer på egenhånd.

Han har lagt ned en stor jobb i en årrekke med spesielt skihytta og området rundt som han har hatt stor interesse for.

I forbindelse med byggingen av klubbens kunstsnøanlegg har han vært en av de virkelig store ildsjelene. Hans engasjement og dugnadsinnsats har vært helt avgjørende for klubben i det praktiske arbeidet rundt dette anlegget. Han har vært en naturlig arbeidsleder og praktiker som alltid har vært tilstede. Han har i forbindelse med dette prosjektet tilbrakt over et halvt år inkludert lørdager og søndager i mer eller mindre kontinuerlig arbeid i gjennomføringen av et prosjekt som har gledet så mange.

Etter en periode med sykdom er han nå tilbake for fullt i klubbens arbeid. Han er fullt engasjert, en pådriver og ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av klubbens prosjekt med oppgraderingen av lysløypene og tilrettelegging av turstier rundt Noreødegården.

En god illustrasjon av kandidaten er når han for eksempel ringer klubbens leder eller andre så åpner han gjerne samtalen med; du jeg har tenkt litt, eller, du jeg har et par ideer.

Per Anders er en av klubbens virkelig store ildsjeler.

 

Styret

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket