Da er vi i gang med renovering av lysløypene.

Prosjektet skal gjennomføres over 2 år og innbefatter underlag, drenering, oppfrisking av grøfter og skifte av belysning der dette er nødvendig.

2018-06-30
Henning Dalbye

Målet er tilrettelegging for funksjonshemmede, barnevogner og alle andre brukere i barmarksesongen samt selvfølgelig også å gjøre det mye enklere å sette spor ved lite snø.

Vestre løp fra kunstsnøanlegget til lillerunden er allerede ferdig. Arbeidet er omfattende og det går med over ett tonn masse pr meter. Det blir nå en liten pause før vi fortsetter i juli med blant annet østre løp.

Stor takk til Hans Ludvigsen og Per Anders Flesjø for utmerket innsats i gjennomføring og oppfølging av prosjektet og ikke minst stor takk til entreprenør Vegard Rognlien for dyktig utført arbeid.

Ole Kristian

Aktiviteter

20.01.2019
Åpen cafe'

11:00 - 16:00

Skihytta

26.01.2019
Åpen cafe'

11:00 - 16:00

Skihytta

27.01.2019
Åpen cafe'

11:00 - 16:00

Skihytta

02.02.2019
Åpen cafe'

11:00 - 16:00

Skihytta

03.02.2019
Åpen cafe'

11:00 - 16:00

Skihytta