Æredsmedlemmer

 

I "lover for Moss Skiklubb" står det blant annet:

Til æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort klubben fremragende tjenester: De foreslås av styret og utnevnes med generalforsamlingens samtykke.

Bilder av æresmedlemmer i Moss Skiklubb henger på "Æresveggen" på Skihytta. I boken Skigleder i løyper og bakker er det en presantasjon av æresmedlemmene i Moss Skiklubb fram til 2003.

Konsul H.B. Peterson - klubbens første æresmedlem - utnevnt i 1936.

Ivar H. Johansen - utnevnt i forbindelse med skiklubbens 20-års jubileum i 1948. 

Asbjørn Oset - utnevnt ved 25-års jubileet i 1953.

Josef O. Jensen - utnevt ved 40-års jubileet i 1968.

Ragnar W. Argel - også utnevnt ved 40-års jubileet i 1968.

Knut Jacobsen - utnevnt til æresmedlem i 1987.

Arnfinn Th. Linge - utnevnt som æresmedlem i 1987.

Knut Lindman - utnevnt som æresmedlem i 1991.

Knut Lyby - utnevnt som æresmedlem i 1991.

Ingar Argel - utnevnt som æresmedlem i 1993.

Nils Jul Andersen - utnevnt som æresmedlem i 1994.

Arne Sorknes - utnevnt som æresmedlem i 1996.

Fredrik Th. Bolin - utnevnt som æresmedlem i 2005.

Josef Vallner - utnevnt som æresmedlem i 2007.

Olaf Kant og Inge Asheim - utnevnt som æresmedlemmer i 2008.

Siri Olsvik - utvenvt som æresmedlem i 2010.

Trygve Tveit - utnevnt som æresmedlem i 2011.

Tor Erling Fledsberg - utnevnt som æresmedlem i 2013.

Bjørn Norsted - utnevnt som æresmedlem i 2013. 

I tillegg ble Johan Hoel - utnevnt som æresmedlem i 1936 og Olaf Maageng - utnevnt i 1939. På grunn av holdningen disse inntok under den 2. verdenskrig opphørte deres æresmedlemskap etter frigjøringen i 1945 (bestemt av skiklubbens medlemmer). 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket