Startkontigent

 

Moss Skiklubbs styre fattet på styremøte 1. april 2008 vedtak angående dekking av startkontigent:

 

For junior og barn:

  • Startkontigent dekkes for deltagelse i NM, hovedlandsrenn, KM og andre kretsrenn.
  • Reise og event. oppholdsutgifter dekkes for deltagelse i NM og hovedlandsrenn.

 

For senior (ikke støttemedlemmer):

  • Startkontigent dekkes for NM, renn i Norgescupen og KM. Dessuten dekkes startkontigent for inntil kroner 1500 pr. sesong dersom deltakeren har vært medlem i klubben i minst 10 år, eller har deltatt på minst 5 dugnader for klubben.
  • Reise og event. oppholdsutgifter dekkes for deltakelse i NM”

 

 

10.11.2009 17:00

Aktiviteter

23.02.2019
Åpen cafe'

11:00 - 15:00

Skihytta

24.02.2019
Åpen cafe'

11:00 - 16:00

Skihytta

02.03.2019
Åpen cafe'

11:00 - 15:00

Skihytta

03.03.2019
Åpen cafe'

11:00 - 16:00

Skihytta

09.03.2019
Åpen cafe'

11:00 - 15:00

Skihytta